Školní rok 2007 - 2008

Září 2007
4.9.2007 Informativní schůzka s rodiči.
16.9.2007 Vítání občánků (Obec Vavřinec).
17.9.2007 Návštěva divadla Radost v Brně, divadelní představení pohádky ,,Tři čuníci nezbedníci“ - ve spolupráci MŠ Němčice, MŠ Sloup, MŠ Valchov.
24.9.2007

Návštěva Suchdolu – dětské hřiště.

Průběh celého měsíce září se nesl v duchu vzájemného seznamování, a to jak s našimi novými kamarády, tak i s novou paní učitelkou – Lucií Vystrčilovou, která však na naší škole ke dni 30.9.2008 ukončila z důvodu přestěhování pracovní poměr. 
Říjen 2007
9. - 11.10.2007 Kontrola z ČŠI.
17.10.2007 Fotografování dětí (ve spolupráci s panem Odstrčilem – Expresfoto). 
24. - 26.10.2007 Provoz uzavřen z důvodu rozsáhlých stavebních úprav v rámci dokončení celkové rekonstrukce budovy školy.
I v měsíci říjnu jsme pokračovali ve vzájemném seznamování a poznávání a opět jsme mezi námi vítali novou paní učitelku – Lenku Kouřilovou, která nastoupila ke dni 8.10.2008 a nadále na naší mateřské škole pracuje.  
 Listopad 2007
20.11.2007 Návštěva MŠ Sloup, divadelní představení ,,Dětské hry a lidové tradice“, dále  návštěva v ZŠ Sloup -  ,,Jak se daří našim školáčkům v 1.třídě“ (ve spolupráci s MŠ Sloup a ZŠ Sloup).
25.11.2007   Vítání občánků (Obec Vavřinec).
Prosinec 2007
1.12.2007 Vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stomečku ve Veselici (ve spolupráci s rodiči a s Občanským sdružením Veselická kaplička).
2.12.2007 Vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromečku ve Vavřinci (ve spolupráci s rodiči a Technickými sporty Vavřinec).
3. -  7.12.2007  My jsme čerti z pekla - lidové tradice, zvyky a obyčeje. 
5.12.2007 Třesky plesky, rici pici, čerti chodí po ulici, myslíte, že je to žert? Tak koukni z okna, je tam čert – procházka obcí v aktuálních převlecích a maskách vlastní výroby.
7.12.2007  Návštěva Mikuláše v MŠ - spojená s nadílkou, spoluúčast rodičů. 
10. - 21.12.2007 Pedagogická  praxe – Michaela Legerská.
15.12.2007  Den otevřených dveří - v MŠ i celé nově zrekonstruované budově školy (ve spolupráci s rodiči a se zřizovatelem školy – Obcí Vavřinec).
17.12.2007  Vánoční oslava v MŠ  - spojená s vánoční nadílkou. 
20.12.2007 Návštěva MŠ Sloup – společné hry dětí vánočního stomečku s novými hračkami (ve spolupráci s MŠ Sloup),
Návštěva ZŠ Sloup - ,,Vánoční slavnost v ZŠ“, koncert -  společné setkání s našimi kamarády – školáčky 1.třídy (ve spolupráci se ZŠ Sloup).
21.12.2007 Výstava dětských prací z hlíny v MŠ, které si děti odnesly domů a obdarovaly jimi svoje blízké u vánočního stromečku v kruhu rodiny.
V průběhu měsíce prosince probíhala v rámci tématu ,,Dělám radost sobě i druhým“, mimo dalších aktivit i ,,Tvořivá dílna dětí“ - práce s hlínou (ve spolupráci s panem Wenzelem).
Leden 2008
14.1.2008 Diagnostika dětské kresby – školáci (ve spolupráci s paní učitelkou   Hankou Němcovou).
30.1.2008 Den otevřených dveří – návštěva ZŠ Sloup, spoluúčast rodičů - seznámení s prostředím ZŠ ve Sloupě, jednotlivými učebnami, vybavením, dle zájmu možnost aktivního zapojení dětí do vzdělávacího procesu v ZŠ (práce s PC, interaktivní tabulí, sportovní aktivity v tělocvičně, v posilovně, hry ve školní družině, návštěva  našich kamarádů – školáčků v 1.třídě, společný oběd ve školní jídelně).
Únor 2008 
5.2.2008 Proběhl v ZŠ Sloup zápis do 1. třidy a všichni naši školáčci, kterých je v letošním školním roce 8, úspěšně zápis do 1. třídy absolvovali a od 1. září zasednou do školních lavic v ZŠ Sloup.
12.2.2008 Diagnostika dětské kresby – školáci (ve spolupráci s paní učitelkou Hanou Němcovou).
15.2.2008  Maškarní bál  - který se uskutečnil ve společenské místnosti budovy MŠ za bohaté účasti dětí i rodičů, společně jsme prožili velice příjemné odpoledne, naplněné především tancem, bujarým veselím, radostí našich dětí a legrací (ve spolupráci s rodiči a Technickými sporty Vavřinec).
29.2.2008 Návštěva MŠ Sloup – školní hřiště, návštěva ZŠ Sloup – setkání s našimi školáčky (ve spolupráci s MŠ Sloup a ZŠ Sloup).
Březen 2008
4.3.2008 Návštěva plaveckého bazénu v ZŠ Sloup - ,,Plavání pro rodiče s dětmi“ (ve spolupráci s rodiči, MŠ Šošůvka a ZŠ Sloup) - plavecký bazén budeme společně navštěvovat každý týden, vždy v úterý, v 15.30 hod. Účast je nutné vždy oznámit předem.
Co pro naše děti ještě připravujeme na březen?
9.3.2008  Vítání občánků (Obec Vavřinec). 
10.3.2008  Návštěva divadla Radost v Brně, divadelní představení pohádky ,,Kouzelná píšťalka aneb kutululum z Beskyd dolů“ (ve spolupráci s MŠ Němčice, MŠ Sloup, MŠ Valchov).
12.3.2008 Diagnostika dětské kresby (spolupráce s paní učitelkou Hankou Němcovou).
13.3.2008 Velikonoční tvořivá dílna - pro děti a rodiče - společné výtvarné a pracovní aktivity na jarní a velikonoční motivy práce s hlínou, velikonoční vajíčka tradičně i netradičně vlastní iniciativa a nápady jsou vítány, tvůrčí aktivitě a fantazii se meze nekladou, výstava v prací v MŠ (ve spolupráci s rodiči a panem Wenzelem).
18.3.2008  Fotografování dětí (ve spolupráci s panem Odstrčilem – EXPRESFOTO). 
19.3.2008 Vítání jara – vynášení Moreny – lidové tradice, zvyky, obyčeje.
Společné malování  - dětí a rodičů, zapojení se do projektu ,,Naše nové dětské hřiště“, výtvarné práce na námět:,,Které sportovní vybavení si nejvíc přeji mít na našem novém dětském hřišti?“, komunitní plánování dětí, doplnění výtvarnými pracemi – výstava v MŠ (aktivní spoluúčast rodičů, zři zovatele – Obce Vavřinec),
25. - 31.3.2008
Veřejná výstavka výtvarných prací k projektu: ,, Naše nové dětské hřiště.“
31.3.2008 Návštěva kamarádů v MŠ Němčice – dětské hřiště – společné hry a pohybové činnosti na dětském hřišti, hodnotící dojmy (ve spolupráci s MŠ Němčice).
Návštěva dětského hřiště v MŠ Šošůvka se neuskutečnila z důvodu nepříznivého počasí v plánovaném týdnu, následně odložena, uskuteční se ve vhodném termínu a jen za příznivého počasí, rodiče budou předem informováni – nástěnka v šatně.
Duben 2008
3.3.2008 V rámci projektu: ,, Den Země“ - úklid okolí Vavřince, povídání o přírodě,  Moravském krasu (ve spolupráci s rodiči, Tech. sporty Vavřinec)
 24.3.2008

Přednáška: ,,Jak třídit odpady“ (ve spolupráci s rodiči, s panem Vachem – firma SITA a.s.)

  Květen 2008
 5.5.2008

Zápis do MŠ Vavřinec.

V těchto dnech je možno nahlédnout do všech prostor naší školy, pohrát si s kamarády ve třídě, zacvičit si, společně si zatančit, zazpívat, něco si namalovat, vyrobit…a taky na to, co všechno už umíme a jak si v naší škole žijeme.

12.5.2008 Beseda s příslušníky Policie ČR