Rok 2010 - 2011 

Září 2010
 9.9. Návštěva divadelního představení v divadle Radost
 - pohádka "O pejskovi a kočičce"
18.9.

Účast na ,,Medovém jarmarku“ ve Sloupě - jako "Včeličky"

23.9.

Návštěva MŠ Sloup

- loutkové divadelní představení pohádky "O krtečkovi"

Říjen 2010
10.10.

Vítání občánků v obci

13.10.

Návštěva MŠ Sloup

- vystoupení kouzelníka se zvířátky

Listopad 2010
8.11.

Návštěva MŠ Sloup

- loutkové divadelní představení pohádky "O veliké řepě"

24.11.

Návštěva MŠ Žďár

- divadelní představení pohádky "O drakovi, který měl rád buchty"

28.11.

Vystoupení dětí na rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci

Prosinec 2010
5.12.

Vystoupení dětí na rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici

6.-10.12.

"My jsme čerti z pekla"

- dětské radovánky spojené s lidovými zvyky a tradicemi

6.12.

Návštěva Mikuláše V MŠ

- spojená s nadílkou v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ

8.12.

Návštěva divadelního představení v Blansku

- "Tetiny o zimě a o Vánocích"

13.12.

"Těšíme se na Vánoce"

- společné prožívání radostného očekávání

Vánoční nadílka v MŠ

- v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ

16.12.

Tvořivá dílna pro děti a rodiče

- společné posezení u vánočního stromečku, poslech a zpěv vánočních koled, zdobení perníčků, výroba vánočních svícnů, ozdob,….

 Leden 2011
 25.1.

Den otevřených dveří

- návštěva ZŠ Sloup

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 Únor 2011
 3.2. Zápis do 1. třidy ZŠ Sloup
 25.2. Dětský karneval
 Březen 2011
 28.2.-4.3. Masopust  držíme, nic se nevadíme, pospolu, proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali – pospolu
 3.3.

Návštěva MŠ Sloup

- loutkové divadelní představení: "O neposlušných  kůzlátkách"

 8.3.

Informativní schůzka pro rodiče a děti ( budoucí školáky )

- Příprava dětí na školu

 14.-15.3. Jarní prázdniny
 21.-25.3.

Zimo, zimo, už jdi pryč nebo na tě vezmu bič!

- vítání jara

 Duben 2011
 8.4. Fotografování dětí
 20.4.

Návštěva paní Klímové ze Suchdolu

- beseda na námět - "Velikonoce – svátky jara"

Tvořivá dílna

- tématem byly Velikonoce

 26.4. Návštěva kamarádů v MŠ Sloup
27.4. Návštěva kamarádů v MŠ Němčice
Květen 2011
2.5.

Zápis do Mateřské školy Vavřinec pro školní rok 2011/2012

8.5. Den matek
22.5. Vítní občánků
24.5. Výlet do Petrovic
25.5. Turistická vycházka do Suchdolu
27.5.

Školní výlet do "Westernového městečka"

- výlet se uskutečnil ve spolupráci s MŠ Žďár a MŠ Sloup. Děti se moc těšily, ale počasí nám nepřálo, prohlídku městečka jsme museli absolvovat v pláštěnkách. Děti se však nenechaly otrávit, užily si v Salónu vystoupení fakýra a nakonec to pořádně roztočily při tanci v rytmu „kántry“.

 

30.5.

Návštěva komisařů v MŠ - Vesnice roku Jihomoravského kraje 2011

16.5.-3.6. Pedagogická praxe Michaely Nečasové z Veselice
Červen 2011
1.6.

Turistická vycházka k rozhledně Podvrší u Veselice

- pohybové aktivity na hřišti, seznámení s chovem hospodářských zvířat u pana Švancary a s místem bydliště svých kamarádů i paní slečny učitelky Míši

2.6.

Návštěva kamarádů v MŠ Sloup

3.6.

Turistická vycházka do Sloupu

- děti se zúčastnily vyučování, seznámily se s výsledky práce svých kamarádů, s jejich pokroky a úspěchy ve vzdělávání. Máme všichni velkou radost, že se našim školáčkům ve škole líbí a hlavně daří.
7.6.

Turistická vycházka do Veselice

- návštěva nové hasičské zbrojnice, ale především knihovny, kde si děti v překrásném a útulném prostředí prohlédly velice poutavou výstavu loutek paní spisovatelky Klimtové pod názvem "Království loutek"

8.6.

Návštěva dětí z MŠ Žďár v naší MŠ

- výlet koněbusem, společné hry a pohybové aktivity na školní zahradě, děti pro své kamarády připravily samostatně pohoštění

13.6.

Turistická vycházka do Sloupu

22.6.

Výlet na Suchý k rybníku

- pobyt u rybníka – děti se seznámily s prostředím a přírodou v okolí rybníka, s obcí Suchý, vydováděly se na dětském hřišti, navštívily a obdivovaly rozsáhlou a malebnou zahradu místního penzionu s dvěma hastrmany u svých rybníčků, ale především obohacenou velkou trampolínou 

27.6.

Branná vycházka přírodou Moravského krasu

- hledání a plnění úkolů z oblasti ekologie – zdravé životní prostředí, třídění odpadů,…… 

28.6.

Zábavné odpoledne s hasiči

- ukázka požárního útoku za účasti našich nejmenších školáčků,

- překvapení pro děti s hledáním pokladu "Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí!"

- opékání párků na školní zahradě, volné pohybové aktivity dětí 

30.6.

Malá maturita – pasování na školáky

- návštěva u pana starosty