Rok 2009 - 2010

Září 2009
1.9.2009 Zahájení školního roku
22.9.2009 Návštěva divadelního představení v divadle RADOST
- "O Smolíčkovo".
23.9.2009 Návštěva příslušníků Policie ČR
- ukázka práce s policejními psy, následná beseda se psovody
24.9.2009

Revize tělovýchovného nářadí

25.9.2009 Zábavné odpoledne s rodiči
- drakiáda
- zahradní slavnost - posezení a hry na školní zahradě
Říjen 2009
9.10.2009 Návštěva ZŠ Sloup
- ukázkový výcvik dravců
16.10.2009 Fotografování dětí
18.10.2009 Vítání občanků
- kulturní vystoupení ve Spol. místnosti Vavřinec
22.10.2009 Návštěva divadelního představení v Blansku
- představení TETINY O PODZIMU
Listopad 2009 
28.11.2009 Vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu ve Veselici
29.11.2009 Vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu ve Vavřinci
Prosinec 2009 
30.11 - 4.12.2009 My jsme čerti z pekla - dětské radovánky spojené s lidovými zvyky a tradicemi (v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ)
3.12.2009 Návštěva Mikuláše v MŠ spojená s nadílkou - ve společenské místnosti MŠ - uskutečněno za  bohaté účasti rodičů i veřejnosti
7. - 18.12.2008 Těšíme se na Vánoce - společné prožívání radostného očekávání
11.12.2009 Návštěva divadelního představení v Blansku
- představení "Kamarádi v Betlémě"
14.12.2009 Vánoční nadílka v MŠ
17.12.2009 Tvořivá dílna
- společné posezení u vánočního stromečku, poslech a zpěv vánočních koled, pečení a zdobení perníčků, výroba vánočních svícnů….. a dalších dekorací a ozdob vánočními motivy i dle vlastní fantazie
21.12.2009 -2.1.2010 MŠ uzavřena
Leden 2010 
24.1.2010 Vítání občánků v obci
- kulturní vystoupení ve Spol. místnosti Vavřinec
26.1.2010 Den otevřených dveří
- návštěva ZŠ Sloup - ve spolupráci se ZŠ Sloup a s rodiči, seznámení s prostředím ZŠ ve Sloupě, jednotlivými učebnami, vybavením, využití možnosti aktivního zapojení dětí do vzdělávacího procesu v ZŠ (práce s PC, interaktivní tabulí, sportovní aktivity v tělocvičně, v posilovně, hry ve školní družině, návštěva  našich kamarádů – školáčků v 1. třídě, společný oběd ve školní jídelně)
Únor 2010
4.2.2010 Zápis do 1. třidy ZŠ Sloup
- na zápis do 1. třídy se v letošním školním roce těší 8 našich školáčků
9.2.2010 Informativní schůzka prorodiče prvňáčků
15.2.2010 Návštěva kamarádů v MŠ Sloup
- společné hry v herně MŠ Sloup
19.2.2010 Dětský karneval
- i pro rodiče a veřejnost
23.2.2010 Návštěva plaveckého bazénu v ZŠ Sloup
- i s rodiči
Březen 2010
1. - 5.3 2010 Jarní prázdniny
11.3.2010 Návštěva plaveckého bazénu v ZŠ Sloup
- i s rodiči
25.3.2010 Návštěva plaveckého bazénu v ZŠ Sloup
- i s rodiči
31.3.2010 Vítání jara - vynášení MORENY
- Velikonoční tvořivá díla i s rodiči
Duben 2010
8.4.2010 Návštěva plaveckého bazénu v ZŠ Sloup
- i s rodiči
22.4.2010  Návštěva plaveckého bazénu v ZŠ Sloup
- i s rodiči
23.4.2010 Turistická vycházka do Sloupu
- jeskyně Kůlna
25.4.2010 Vítání občánků v obci
- kulturní vystoupení ve Spol. místnosti Vavřinec
26.4.2010 Turistická vycházka do Sloupu
- chov koní, obcí, zemědělské stroje
27.4.2010 Den Země
- sběr odpadlů v okolí obce společně s rodiči, posezení u vleku
29.45.2010 Návštěva divadla RADOST v Brně
- divadelní představení hry "Broučci"
Květen 2010
3.5.2010 Návštěva kamarádů v MŠ Sloup
3.5.2010  Zápis do MŠ Vavřinec
9.5.2010  DEN MATEK
- vystoupení dětí v parku ve Vavřinci
25.5.2010 Návštěva u profesionálních hasičů v Blansku
Návštěva pštrosí farmy v Doubravici
Červen 2010
4.6.2010 Výlet do ZOO a Dinoparku  Vyškov
- společně s rodiči
8.6.2010 Fotografování dětí
15.6.2010 Poznáváme Moravský kras
- společný výlet s rodiči na Macochu a do Punkevních jeskyní
24.6.2010 Odpoledne s hasiči (SDH Vavřinec)
- posezení u ohně společně s rodiči
30.6.2010 Malá maturita
- pasování školáčků spojené s návštěvou starosty obce