Rok 2017 - 2018

 

Akce v září :  
4.9.        6.30
             15.00

Zahájení školního roku 2017/2018
Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ Vavřinec za účasti vedoucí stravování ZŠ Sloup
18. 9.        9.00 Medouškovo divadélko v MŠ Vavřinec - MÍČEK FLÍČEK,
 
27.9.         8.30 ŽIVOT POD VODOU - 1. Výukový program pro děti zaměřený na ekologickou výchovu a aktivní ochranu přírody ve spolupráci s občanským spolkem REZEKVÍTEK,
 
27.9.         15.00 DRAKIÁDA pro děti a rodiče s posezením u ohýnku na školní zahradě
   
Akce v říjnu :  
   
5.10.           9.00 Výlet na Nové Dvory - procházka podzimní alejí : "Barevný podzim"
10.10.        15.30
            
Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 1 lekce
13.10.        7.30 Návštěva v MŠ Sloup - divadelní představení divadla Úsměv - O kamarádství
17.10.         15.15 Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče
24.10.         15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče "Školička" - 2. lekce
   
 

 

Akce v listopadu :  
   
3.11.           9.00 Divadlo v MŠ - Pohádkový dědeček
7.11.          15.30
            
Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 3 lekce
21.11.         15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče "Školička" - 4 lekce
23.11.         9.00   
 
Rezekvítek v MŠ - ekologicky zaměřený výukový program pro děti - "Malá lesní výprava" ( děti společně pomohou nešťastným zvířátkům, vydají se po jejich stopách, poznají kde v lese žijí a co potřebují k životu a nakonec pro ně postaví nový les)
Akce v prosinci :  
   
2.12.           15.00 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici - vystoupení dětí s programem
3.12.          15.00
            
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci - vystoupení dětí s programem
4.12.-6.12.      "My jsme malí čertíci..."- dětské radovánky spojené s lidovými zvyky a tradicemi v období Mikuláše
5.12.         9.00
                                               14.00
Návštěva Mikuláše v MŠ spojená s nadílkou, procházka po obci v maskách, veselé písně a říkadla na námět lidových tradic- postrašení pana starosty a paní Přikrylové na obecním úřadě

"Mikulášská"- vystoupení dětí s programem pro Svaz tělesně postižených občanů ( ve spolupráci s panem Ditrichem)
 
15.12.       9.00
Divadlo Špilberg v MŠ - pohádka Kocourek Modroočko ( poeticky laděný muzikál s písničkami Marka Ebena, představitelka jedné z rolí je solistka divadla Radost).
 
12.12.       15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 5 lekce
18.12. - 22.12.     "Těšíme se na Vánoce" - společné prožívání radostného očekávání
18.12.       9.00 Vánoční stromeček v MŠ - zpěv koled a vánočních písní v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ
19.12.       9.00 Zábavné hudební vystoupení v MŠ: VÁNOČNÍ KONCERT- DĚTSKÝM SRDÍČKŮM. 
20.12.       9.00 Vánoční tvořivá dílna pro děti - zdobení perníčků s paní Klímovou, společné povídání o Vánocích,lidových zvycích a tradicích v období Vánoc a na Štědrý den,Připomenutí symbolů Vánoc, zpěv koled...
21.12.      9.00 Vánoční svíčkování - odlévání svíček ze včelího vosku s panem Kočím
23.12. - 2.1. MŠ UZAVŘENA - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

    VÍČKA PRO ELIŠKU - SBÍRKA UKONČENA

 

Akce v lednu :  
   
9.1.            9.00

                 15.30
Rezekvítek - "Zimní štěbetání"- ekologicky zaměřený výukový program pro děti. Vybírá se 60kč.

Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče "Školička" - 6. lekce
17.1.          9.00
            
Medouškovo divadélko v MŠ - " Vrána Cecilka, Havran Cyril a Bacil Vasil". Vybírá se 40 Kč.
19.1.         9.00 Sledování záznamu z rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci- vystoupení dětí MŠ s programem - ve společenské místnosti
23.1.         15.30

                15.30
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti ředitele ZŠ Sloup- Mgr. Dočekala.

Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče- Školička - 7. lekce
25.1.        8.40
                                 
             15.00
Den otevřených dveří v ZŠ Sloup - možnost návštěvy i s rodiči.
Oběd bude v MŠ.
Jak zatočit s dětskými nemocemi - beseda s MUDr. Jaroslavou Pořízkovou ve ŠJ ZŠ Sloup
 
Akce v únoru:  
1.2.     9.00                                                                          Skriningové vyšetření - jen pro předškoláky
6.2.     15.30 Edukace - 8 lekce
5.2.-9.2. Masopustní týden v MŠ
9.2.     15.15 Karneval ve společenské místnosti
20.2.    15.30 Edukace - 9. lekce