Rok 2017 - 2018

 

Akce v září :  
4.9.        6.30
             15.00

Zahájení školního roku 2017/2018
Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ Vavřinec za účasti vedoucí stravování ZŠ Sloup
18. 9.        9.00 Medouškovo divadélko v MŠ Vavřinec - MÍČEK FLÍČEK,
 
27.9.         8.30 ŽIVOT POD VODOU - 1. Výukový program pro děti zaměřený na ekologickou výchovu a aktivní ochranu přírody ve spolupráci s občanským spolkem REZEKVÍTEK,
 
27.9.         15.00 DRAKIÁDA pro děti a rodiče s posezením u ohýnku na školní zahradě
   
Akce v říjnu :  
   
5.10.           9.00 Výlet na Nové Dvory - procházka podzimní alejí : "Barevný podzim"
10.10.        15.30
            
Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 1 lekce
13.10.        7.30 Návštěva v MŠ Sloup - divadelní představení divadla Úsměv - O kamarádství
17.10.         15.15 Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče
24.10.         15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče "Školička" - 2. lekce
   
 

 

Akce v listopadu :  
   
3.11.           9.00 Divadlo v MŠ - Pohádkový dědeček
7.11.          15.30
            
Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 3 lekce
21.11.         15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče "Školička" - 4 lekce
23.11.         9.00   
 
Rezekvítek v MŠ - ekologicky zaměřený výukový program pro děti - "Malá lesní výprava" ( děti společně pomohou nešťastným zvířátkům, vydají se po jejich stopách, poznají kde v lese žijí a co potřebují k životu a nakonec pro ně postaví nový les)
Akce v prosinci :  
   
2.12.           15.00 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici - vystoupení dětí s programem
3.12.          15.00
            
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci - vystoupení dětí s programem
4.12.-6.12.      "My jsme malí čertíci..."- dětské radovánky spojené s lidovými zvyky a tradicemi v období Mikuláše
5.12.         9.00
                                               14.00
Návštěva Mikuláše v MŠ spojená s nadílkou, procházka po obci v maskách, veselé písně a říkadla na námět lidových tradic- postrašení pana starosty a paní Přikrylové na obecním úřadě

"Mikulášská"- vystoupení dětí s programem pro Svaz tělesně postižených občanů ( ve spolupráci s panem Ditrichem)
 
15.12.       9.00
Divadlo Špilberg v MŠ - pohádka Kocourek Modroočko ( poeticky laděný muzikál s písničkami Marka Ebena, představitelka jedné z rolí je solistka divadla Radost).
 
12.12.       15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 5 lekce
18.12. - 22.12.     "Těšíme se na Vánoce" - společné prožívání radostného očekávání
18.12.       9.00 Vánoční stromeček v MŠ - zpěv koled a vánočních písní v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ
19.12.       9.00 Zábavné hudební vystoupení v MŠ: VÁNOČNÍ KONCERT- DĚTSKÝM SRDÍČKŮM. 
20.12.       9.00 Vánoční tvořivá dílna pro děti - zdobení perníčků s paní Klímovou, společné povídání o Vánocích,lidových zvycích a tradicích v období Vánoc a na Štědrý den,Připomenutí symbolů Vánoc, zpěv koled...
21.12.      9.00 Vánoční svíčkování - odlévání svíček ze včelího vosku s panem Kočím
23.12. - 2.1. MŠ UZAVŘENA - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

    VÍČKA PRO ELIŠKU - SBÍRKA UKONČENA

 

Akce v lednu :  
   
9.1.            9.00

                 15.30
Rezekvítek - "Zimní štěbetání"- ekologicky zaměřený výukový program pro děti. Vybírá se 60kč.

Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče "Školička" - 6. lekce
17.1.          9.00
            
Medouškovo divadélko v MŠ - " Vrána Cecilka, Havran Cyril a Bacil Vasil". Vybírá se 40 Kč.
19.1.         9.00 Sledování záznamu z rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci- vystoupení dětí MŠ s programem - ve společenské místnosti
23.1.         15.30

                15.30
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti ředitele ZŠ Sloup- Mgr. Dočekala.

Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče- Školička - 7. lekce
25.1.        8.40
                                 
             15.00
Den otevřených dveří v ZŠ Sloup - možnost návštěvy i s rodiči.
Oběd bude v MŠ.
Jak zatočit s dětskými nemocemi - beseda s MUDr. Jaroslavou Pořízkovou ve ŠJ ZŠ Sloup
 
Akce v únoru:  
1.2.     9.00                                                                          Skriningové vyšetření - jen pro předškoláky
6.2.     15.30 Edukace - 8 lekce
5.2.-9.2. Masopustní týden v MŠ
9.2.     15.15 Karneval ve společenské místnosti
20.2.    15.30 Edukace - 9. lekce

 

Akce v   březnu:  
1.3.         16.00

Přednáška pro rodiče předškolních dětí: ,, ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST“ - pozvání přijala Mgr.et Mgr. Eva Kovářová- vedoucí pracoviště PPP Blansko a speciální pedagog

Témata přednášky: 1. Co je školní zralost, 2. Souvislost mezi školní zralostí a školní úspěšností, 3. Odklad školní docházky

Všichni rodiče jsou srdečně zváni!!!

6.3.         14,00   
     
              15.30
Vystoupení dětí s programem na MDŽ pro Svaz tělesně postižených občanů
Edukativně stimulační program Školička pro předškoláky a rodiče -10.lekce
   12.3. - 21.3. Vítání jara - Zvyky,tradice,vynášení Moreny
22.3.       9.00 Rezekvítek - Výukový program pro děti  "Barevné Velikonoce".
Vybírá se 60 Kč.
23.3. KVĚTNÝ PÁTEK - MŠ UZAVŘENA
27.3.        15.00 Velikonoční tvořivá dílna
28.3.        9.00 Medouškovo divadlo v MŠ - Slepička a velikonoční vajíčko.
Vybírá se 40 Kč.
Velikonoční dílna s paní Klímovou - zdobení perníčků
29.3.        MŠ UZAVŘENA - SANITÁRNÍ DEN V ZŠ SLOUP

 

Akce v   dubnu:  
3.4.         15.00 Zápis do 1.třídy ZŠ SLOUP
11. 4.       7.30  
     
            
Divadlo v Němčicích, návštěva MŠ Němčice, seznámení s obcí, odjezd v 7.30 (školákem),vybírá se 60 Kč, rodiče dětem připraví batůžek s pláštěnkou,pitíčko s uzávěrem,vhodné oblečení
 
 17.4.       9.00

                  
             


          
 
Turistická vycházka do Veselice spojená se sběrem odpadků v rámci "Dne Země". Návštěva sběrného dvora, ekologicky zaměřené hry,plnění úkolů- třídění odpadů.
Rodiče připraví dětem batůžek s pláštěnkou, pitíčko s uzávěrem, RUKAVICE,vhodný oděv a obuv.  V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE TERMÍN PŘELOŽEN
 
 18.4.        9.00 Rezekvítek - Výukový program pro děti  "Třídíme s krysou Belisou"
Vybírá se 60 Kč.
 18.4        15.15 SBĚR ODPADKŮ V MORAVSKÉM KRASU S RODIČI - OKOLÍ VAVŘINCE - rodiče zajistí dětem : vhodný oděv a obuv,rukavice a dle vlastního uvážení batůžek a pitíčko na cestu. ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE NEUSKUTEČNÍ.webnode - den země.odt (11,4 kB)
25.4.        9.00 Joga s paní Klímovou
27.4.         9.00 Vycházka k vatře pod hřištěm a pálení čarodějnic v MŠ na dvorku
30.4. MŠ UZAVŘENA - Ředitelské volno v ZŠ Sloup

 

Akce v  květnu  
2.5.         9.00 Screeningové vyšetření zraků dětí 
                                            
3.5.       8.00 - 15.30
            
 Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019
 10.5.       9.00
         
Pohádkový dědeček v MŠ, vybírá se 25 Kč.
12.5.        16.00
sobota !!!
  Oslava Dne Matek - Výletiště ve Vavřinci (park u hřiště)
  Vystoupení dětí s programem
 15.5.       9.00 -10.00 Fotografování dětí
17.5.        9.00 Návštěva příslušníků Městské policie  Blansko - beseda s dětmi- seznámení  s prací městské policie ve spolupráci s panem Sotolářem
21.5.-8.6. V MŠ Vavřinec bude probíhat pedagogická praxe  studentky 1 ročníku SPŠ Boskovice Simony Němcové
23.5.        9.00 Joga pro děti s paní Klímovou
30.5.        9.00 Výlet do Veselice -vycházka za zvířátky u Pavla Zmeka a vycházka k rozhledně
31.5.       9.00  Medouškovo divadlo- pohádka Princezna na hrášku,
 vybírá se 40 Kč

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ VAVŘINEC NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 :Zápis a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Vavřinec na školní rok 2018 -2019.doc (43520)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2018 O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ VAVŘINECvýběrové řízení 2018 - MŠ Vavřinec.doc (28160)