Informace pro rodiče

ORGANIZACE PROVOZU
 • PROVOZ MŠ je od 6.30 hod do 15.30hod (škola je z bezpečnostních důvodů uzavřena a rodiče při vstupu do MŠ využívají zvonek)
 • příchod dětí od 6.30 - do 8 hod (prosíme o dodržování času)
 • odchod dětí : po obědě ve 12 hod, odpoledne 14.30 - 15.30hod
 • nepřítomnost dětí v MŠ odhlašuje zákonný zástupce do 7.30hod buď na tel.516 435 403, zapsáním do sešitu v šatně nebo osobně
 • do kolektivu MŠ patří jen zdravé dítě - (i hustá zelená rýma a zakysané oči jsou infekční - buďte, prosím, ohleduplní k ostatním)
 • z hygienických a bezpečnostních důvodů nedávejte dětem do třídy žádné cennosti(zlaté řetízky atd.) a peníze - MŠ nenese odpovědnost za ztrátu
 • nedávejte dětem do třídy žádné hračky z domu (pokud nelze jinak,tak výjimkou je plyšáček do postýlky na odpolední odpočinek)
 • veškeré dotazy,nejasnosti a problémy hlaste,prosím,ředitelce MŠ,ABY MOHL BÝT DANÝ PROBLÉM CO NEJDŘÍVE ŘEŠEN
 • sledujte informace o dění v MŠ na nástěnkách v šatně a na webových stránkách MŠ
 • školní řád a jiné dokumenty naleznete na nástěnce v šatně nebo u paní ředitelky
 • pro zkvalitnění  komunikace s rodiči je využívána služba SMS zpráv do mobilu, kdy rodiče dostávají zprávy do mobilu o akcích MŠ( akce ,které jsou v provozní době MŠ, do mobilu nezasíláme)

CO DĚTI POTŘEBUJÍ

 • Přezůvky s pevnou patou - ne pantofle a crocsy! HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU
 • Vhodné oblečení do třídy
 • oblečení a boty na pobyt venku - MUSÍ BÝT JINÉ NEŽ MÁ DÍTĚ VE TŘÍDĚ! - dle ročního období(v létě pokrývka hlavy)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčochy , ponožky, tepláčky atd.), které je uloženo v šatně
 • holínky , pláštěnka
 • pyžamko
 • kartáček na zuby, pasta a kelímek
 • papírové kapesníčky
 • dle vlastního uvážení můžete své věci označit - lépe se pak dohledávají

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je stanovena ve výši 250 Kč
 • úplatu neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky
 • platí se v hotovosti v MŠ vždy k 15.dni kalendářního měsíce

STRAVOVÁNÍ

 • Školní stravování v MŠ Vavřinec se řídí Provozním řádem ŠJ Sloup - viz. příloha řádu v šatně na nástěnce
 • V MŠ je jen výdejna, připravují se zde svačinky,,,obědy jsou dováženy ze ŠJ ZŠ SLOUP a v MŠ jsou pouze vydávány(ve výdejně se nesmí vařit obědy)
 • jídelníčky připravuje vedoucí stravování paní Jitka Ondroušková ve ŠJ ZŠ Sloup,tel. 516 435 381
 • strava dětí se odhlašuje v MŠ do 7.30 hod, 1 den nemoci si můžou rodiče přijít pro oběd za dotovanou cenu ( do jídlonosičů v době od 11,15 - do 12 hod v MŠ),pokud dítě nebude omluveno, bude mu od druhého dne nepřítomnosti strava účtována v plném rozsahu( 60 kč)
 • cena stravy pro děti MŠ 3 -6 leté polodenní je 23 Kč (dopolední přesnídávka 8 Kč + oběd 15 Kč), celodenní je 31 Kč(dopolední přesnídávka 8 Kč+ oběd 15 Kč + odpol.svačina 8 Kč) a pro děti 6 -10 leté celodenní je 34 Kč(dopolední přesnídávka 8 Kč+oběd 18 Kč + 8 Kč odpol.svačina)
 • úhrada obědů se dá platit bezhotovostním převodem z účtu (ve své bance zřídit Svolení s inkasem ve prospěch účtu ZŠ 153771359/0300),vyúčtování se provádí s měsíčním zpožděním vždy ke 3 dni v měsíci,složenkou,platba do 20 dne měsíce  nebo přes internetové bankovnictví, platba za obědy musí být na účet školy připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce,po neuhrazení bude strávník automaticky odhlášen
 • jídelníček,řád školní jídelny,řád výdeje do jídlonosičů,platné vyhlášky,předpisy,seznam alergenů a informace o stravování jsou vyvěšeny v MŠ, ve školní jídelně ZŠ nebo jsou k nahlédnutí u vedoucí stravování