Školní rok 2008 - 2009

Září 2008
1.9.2008 Zahájení školního roku.
2.9.2008 Informativní schůzka pro rodiče.
3.9.2008 Uzavření provozu MŠ z důvodu přerušení dodávky el. energie v obci Vavřinec.
9. - 10.9.2008

ČŠI – veřejnosprávní kontrola.

22.9.2008 Fotografování dětí – motiv:  ,,Podzim“ - ve spolupráci – Photodienst Brno.
24.9.2008

Návštěva divadelního představení v divadle RADOST: ,,Tři čuníci nezbedníci“ - ve spolupráci s MŠ Němčice a MŠ Sloup.

Říjen 2008
1.10.2008 Aerobik pro děti - (jednou za čtrnáct dnů v době od 14.30 do 15.15 hodin, ve spolupráci se slečnou Veronikou Řezníčkovou)
3.10.2008 Návštěva vystoupení Michala Nesvadby v Boskovicích: ,,Michal na hraní
(ve spolupráci s MŠ Šošůvka a MŠ Vysočany).
15.10.2008 MŠ Vavřinec pořádá  ve společenské místnosti budovy MŠ, v době od 16.00 do 17.30 hodin besedu s tématy: ,,Dítě a dětství“- náhled na osobnost dítěte, jeho vnímání, potřeby a projevy, vliv okolí na vývoj jeho osobnosti atd. ,,První krok k samostatnosti“ - problematika adaptace dětí v MŠ, změny v chování a komunikaci, co si počít, aby dítě bylo spokojené a aktivní (ve spolupráci s Mgr. Miroslavou Šellovou – Poradna pro děti a rodiče Brno, specialistou v oblasti rozvoje individuálních dovedností v holistickém pojetí). Beseda je určena nejen pro rodiče dětí MŠ, ale i pro maminky na MD a další zájemce z řad rodičů, jejichž děti ještě MŠ nenavštěvují. V návaznosti na tato témata se v nejbližším termínu uskuteční i další    plánovaná beseda s  tématy : ,,Prvňáček s úsměvem“ – problematika školní zralosti, kdy a jak připravit dítě pro školu, kdy vyhledat odbornou pomoc atp. ,,Vysoké IQ“ – výhra nebo prokletí.
24.10.2008 Fotografování děti – motiv ,,Vánoce“ (ve spolupráci s panem Odstrčilem - Expresfoto).
27. - 29.10.2008 Provoz MŠ uzavřen – podzimní prázdniny v ZŠ Sloup, nevaří se, uzavření provozu ŠJ ZŠ Sloup.
Listopad 2008 
5.11.2008 Aerobik pro děti
19.11.2008 Aerobik pro děti
26.11.2008 Aerobik pro děti
30.11.2008 Rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci - v 16.00 hodin na návsi u kapličky (ve spolupráci s TS Vavřinec)
Prosinec 2008 
1. - 5.12.2008 My jsme čerti z pekla - dětské radovánky spojené s lidovými zvyky a tradicemi (v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ)
4.12.2008 Návštěva Mikuláše v MŠ spojená s nadílkou - ve společenské místnosti MŠ  – v 15.15. hodin (uskutečněno za  bohaté účasti rodičů i veřejnosti)
6.12.2008 Rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici - v 16.00 hodin na návsi u kapličky (ve spolupráci s občanským sdružením Veselická  kaplička) 
8. - 19.12.2008 Těšíme se na Vánoce - společné prožívání radostného očekávání…
10.12.2008 Aerobik pro děti
15.12.2008 Vánoční nadílka
17.12.2008 Tvořivá dílna - 15.00 hodin (ve spolupráci s rodiči) -  společné posezení u vánočního stromečku, poslech a zpěv vánočních koled, pečení a zdobení perníčků, výroba vánočních svícnů….. a dalších dekorací a ozdob vánočními motivy i dle vlastní fantazie
18.12.2008 Kamarádi o Vánocích - návštěva divadelního představení v Blansku (ve spolupráci s MŠ Sloup, Němčice a Žďár) 
Leden 2009 
21.1.2009 Aerobik pro děti
28.1.2009 Den otevřených dveří - návštěva ZŠ Sloup – 8.30 – 12.00 hodin (ve spolupráci se ZŠ Sloup a s rodiči), seznámení s prostředím ZŠ ve Sloupě, jednotlivými učebnami, vybavením, využití možnosti aktivního zapojení dětí do vzdělávacího procesu v ZŠ (práce s PC, interaktivní tabulí, sportovní aktivity v tělocvičně, v posilovně, hry ve školní družině, návštěva  našich kamarádů – školáčků v 1.třídě, společný oběd ve školní jídelně)
29.1.2009 Návštěva kamarádů v MŠ Sloup - společné hry (8.00 – 9.00 hodin), v herně  MŠ Sloup i divadelní představení divadla ,,Úsměv“ na námět:           ,,VESELÁ ZIMA – BÁBA CHŘIPKA“ (9.00 hodin - ve spolupráci s MŠ Sloup a MŠ Němčice) 
30.1.2009 Pololetní prázdniny
Únor 2009 
5.2.2009 Zápis do 1.třidy ZŠ Sloup - na zápis do 1. třídy se v letošním školním roce těší 7 našich školáčků
8.2.2009 Vítání občánků - ve 14 hod. ve Spol. místnosti ve Vavřinci