Rok 2016-2017 

 

Akce v červnu :

   
2.6.         7.20 ŠKOLNÍ VÝLET - návštěva Punkevních jeskyní, plavba na lodičkách, jízda vláčkem
6.6.         7.30 Návštěva divadelního představení v MŠ Sloup - Jak Honza ke štěstí přišel
7.6.         9.00 Joga pro děti s paní Klímovou
8.6.         9.00 Výlet na Nové Dvory- procházka alejí k Blanzeku
9.6.         8.00 Výlet do Veselice - procházka k rozhledně, pozorování příprav veselské pouti
13.6.        7.30 Výlet na Suchý - seznámení s rekreačním střediskem, procházka kolem rybníka a obcí, hraní na dětském hřišti,
prohlídka krásné zahrady u Penzionu u Petra
15.6.        7.30 Výlet do Němčic - seznámení s obcí, hraní na dětském hřišti,pozorování příprav němčické pouti, návštěva farmy Veselých v Ludíkově
16.6.        14,00 Hasiči Vavřinec v MŠ - požární poplach,prohlídka hasičské zbrojnice, projížďka hasičským autem
20.6.         9.00 Malá technická univerzita - Malý inženýr
22.6.         9.00 Výlet do Sloupu - vycházka na "LUKA"
27.6.         8.30 Branná vycházka - šipkovaná spojená s hledáním pokladu
28.6.         8.00 Výlet koněbusem - návštěva Zemspolu Petrovice  a MŠ ve Žďáru
30.6.         8.00 Malá maturita pro předškoláky, společné fotografování a návštěva u pana starosty

Akce v květnu :

   
3.5.         9.00 - 10.00 Fotografování dětí
4.5.         9.00 Pohádkový dědeček v MŠ - loutkové divadelní představení  Kašpárek a loupežníci
4.5.         8.00-15.00 Zápis do MŠ  pro školní rok 2017/2018
14.5.        15 .00 Oslava Dne matek - vystoupení dětí s programem pro maminky v Parku ve Vavřinci
18.5.        9.00 Návštěva příslušníků Městské policie Blansko v MŠ - beseda s dětmi
19.5.        7.30 návštěva MŠ Sloup - Hudební vystoupení- zpěv písní s obrázky a kytarou
23.5.        9.00 Medouškovo divadélko v MŠ - divadelní představení pohádky Hrnečku vař aneb cesta do Afriky
25.5.        9.00 Joga pro děti s paní Klímovou
26.5.        9.00 Malá technická univerzita v MŠ - 5. lekce Malý architekt

 

Akce v dubnu :

   
3.4.         7.30 Návštěva MŠ Němčice - Divadelní představení pohádek
7.4. KVĚTNÝ PÁTEK - MŠ UZAVŘENA (V ZŠ Sloup se nevaří)
11.4.        15.00 Tvořivá velikonoční dílna pro děti a rodiče,
 
12.4.         9.00 Velikonoční tvořivá dílna pro děti s paní Klímovou - zdobení perníčků
18.4.        9.00 Medouškovo divadélko v MŠ
20.4.        9.15 Malá technická univerzita v MŠ - 4 lekce - Malý zpracovatel odpadů
25. 4.       9.00 Turistická vycházka do Veselice spojená se sběrem odpadků, návštěva sběrného dvora - ekologicky zaměřené hry
 
27. 4.       9.00 Joga pro děti s paní Klímovou

 

Akce v březnu :

   
1.3.         7.30 Návštěva MŠ Sloup - Vystoupení kouzelníka Katonase
2.3.         9.15 Jóga pro děti s paní Klímovou
7.3.         14.00 Vystoupení dětí s programem k MDŽ pro Svaz tělesně postižených občanů
21.3.        15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče -       9 lekce
13. 3. -  21.3. Vítání jara, vynášení Moreny - lidové zvyky a tradice spojené s vítáním jara
21.3.        9.15 Malá technická univerzita v MŠ - 3 lekce - Stavitel věží
28.3.       15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče       10 lekce --- Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků ( Předcházíme poruchám učení- "Stromečky")   

Akce v únoru:

   
7.2.       15.30 Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti ředitele ZŠ Sloup Mgr.Dočekala
7. 2.      15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče -
 7.  lekce
16.2.      9.00 Malá technická univerzita v MŠ - zábavný program polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ - 2. lekce - Stavitel mostů
17. 2.      7.30 Divadelní představení v MŠ Sloup
21.2.       15.30 Karneval ve společenské místnosti - hudebně zábavný program s fešákem Píno a Boňou Bonboňou
28.2.       15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče
8.lekce
   
Akce v lednu:  
10.1.      9.00 Medouškovo divadélko v MŠ
17.1.      7.15 Návštěva divadla Radost v Brně - " Broučci"
 
17.1.     15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče
5.lekce
26.1.     8.40 Den otevřených dveří v ZŠ Sloup
31.1.       9.15 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v MŠ - zábavný program polytechnického vzdělávání pro děti v mš
1. lekce  Stavitel města - co vše najdeme ve městě, tvorba mapy, kdo je to kartograf
31.1.       15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče
6.lekce
   

 

Akce v prosinci:

   
28.11. - 6.12. "My jsme malí čertíci"- lidové zvyky a tradice v období Mikuláše
2.12.       9.00                                           Vystoupení Kouzelníka se zvířátky
5.12.       9.00                           Návštěva Mikuláše v MŠ spojená s nadílkou
6.12.      14.00                           "Mikulášská" - vystoupení dětí s programem pro Svaz tělesně postižených občanů
6.12.      15.30                           
                                                   

Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče - 5. lekce - pro nemocnost dětí zrušeno

8.12.       9.20                              Vysočany, kulturní dům - " Tetiny o zimě , o zpívání a o vánocích".
19.12.      9.00                              Vánoční stromeček v MŠ - zpěv koled a vánočních písní
19.12. - 22.12.                               "Těšíme se na vánoce" - společné prožívání radostného očekávání
20.12.      15.30                             Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče - 5. lekce
21.12.    9.00                               Vánoční tvořivá dílna pro děti - zdobení perníčků s paní Klímovou
22.12.    9.00                               
                                                  
Medouškovo divadélko v MŠ,
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  

Akce v listopadu:  
2.11     8.20  Návštěva Domu přírody - Skalní mlýn
3.11.   15.00 Podzimní dílna pro děti a rodiče
7.11.    9.00 Medouškovo divadélko v MŠ
8.11.    15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče -      3. lekce
13..11.  14.00 Vítání občánků - vystoupení předškoláků
22.11.   15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče -4. lekce   
25.11    8.30 Divadlo v MŠ Sloup - Krakonošova mlha
26.11.   15.00 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Veselici - vystoupení dětí s programem
27.11.   15.00 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Vavřinci - vystoupení dětí s programem

 

Akce v říjnu:  
11.10.   15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a rodiče - 1. lekce
12.10.     9.00 Loutkové divadlo v MŠ - Pohádkový dědeček
25.10.    15.30 Edukativně stimulaační program pro předškoláky a rodiče -2. lekce
12.10. - 2.11. Knižní nabídka z Knižního velkoobchodu

 

Akce v září:  
1.9.     15.30 Informativní schůzka pro rodiče
21.9.     9.00 Medouškovo divadélko - Třikrát medvěd
29.9.    15.15      Drakiáda
  Fond Sidus - sbírka v MŠ Vavřinec vynesla částku 600 kč
  Knižní nabídka Nakladatelství Svojtka