Rok 2017 - 2018

 

Akce v září :  
4.9.        6.30
             15.00

Zahájení školního roku 2017/2018
Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ Vavřinec za účasti vedoucí stravování ZŠ Sloup
18. 9.        9.00 Medouškovo divadélko v MŠ Vavřinec - MÍČEK FLÍČEK,
 
27.9.         8.30 ŽIVOT POD VODOU - 1. Výukový program pro děti zaměřený na ekologickou výchovu a aktivní ochranu přírody ve spolupráci s občanským spolkem REZEKVÍTEK,
 
27.9.         15.00 DRAKIÁDA pro děti a rodiče s posezením u ohýnku na školní zahradě
   
Akce v říjnu :  
   
5.10.           9.00 Výlet na Nové Dvory - procházka podzimní alejí : "Barevný podzim"
10.10.        15.30
            
Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 1 lekce
13.10.        7.30 Návštěva v MŠ Sloup - divadelní představení divadla Úsměv - O kamarádství
17.10.         15.15 Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče
24.10.         15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče "Školička" - 2. lekce
   
 

 

Akce v listopadu :  
   
3.11.           9.00 Divadlo v MŠ - Pohádkový dědeček
7.11.          15.30
            
Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče
"Školička" - 3 lekce
21.11.         15.30 Edukativně stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče "Školička" - 4 lekce
23.11.         9.00   
 
Rezekvítek v MŠ - ekologicky zaměřený výukový program pro děti - "Malá lesní výprava" ( děti společně pomohou nešťastným zvířátkům, vydají se po jejich stopách, poznají kde v lese žijí a co potřebují k životu a nakonec pro ně postaví nový les)